Obvestilo

1. ŠOLSKI DAN

Novo šolsko leto bomo začeli v torek, 1. 9. 2020, ob 8.15 ob upoštevanju priporočil NIJZ in MIZŠ. Učenci prihajajo v šolo po 8.00. Prvo in drugo šolsko uro se bodo na urah oddelčne skupnosti seznanili s potekom dela, nato bo sledil pouk po urniku v eAsistentu. Za malico in kosilo bo poskrbljeno, podaljšano bivanje bo organizirano do 15.40.

V šolo lahko vstopajo samo zdravi učenci brez spremstva staršev z upoštevanjem varnostne razdalje (Priloga 1). Učenci 2. in 3. triade ob vstopu v šolo in v vseh skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko, ki jo vsakodnevno prinašajo od doma.
Le s sodelovanjem in doslednim upoštevanjem predvidenih ukrepov lahko varujemo zdravje vseh nas.

Prosimo, da spoštujete prometna pravila, ohranjate strpnost, otrok ne vozite do vhoda v šolo in s tem pripomorete k večji prometni varnosti.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta.

Kolektiv in vodstvo šole