OŠ NAZARJE
KOLEDAR DOGODKOV
FACEBOOK
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

VRTEC

Razpis za vrtec 17_18

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE

VPISUJE OTROKE V VRTEC NAZARJE

IN ŠMARTNO OB DRETI

ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

 

 

Vlogo za vpis v Vrtec Nazarje ali Šmartno ob Dreti pošljite:

  • po pošti na naslov: OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, ZADREČKA CESTA 37, 3331 NAZARJE

 

Podrobnejše informacije in vlogo za vpis lahko dobite:

  • v tajništvu OŠ NAZARJE (03 839 13 60)
  • v vrtcu Nazarje (03 839 13 61)
  • v vrtcu Šmartno ob Dreti: (03 584 52 20)
  • spletna stran OŠ Nazarje (VRTEC – OBRAZCI)

 

VPIS OTROK V VRTEC NAZARJE IN ŠMARTNO OB DRETI BO TRAJAL DO

15. 4. 2017

 

Prednost pri sprejemu otrok v vrtec imajo starši, ki bodo vloge oddali do poteka razpisa.

Razpis za vpis v vrtec

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE

VPISUJE OTROKE V VRTEC NAZARJE

IN ŠMARTNO OB DRETI

ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

 

Vlogo za vpis v Vrtec Nazarje ali Šmartno ob Dreti pošljite:

  • po pošti na naslov: OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, ZADREČKA CESTA 37, 3331 NAZARJE

 

Podrobnejše informacije in vlogo za vpis lahko dobite:

  • v tajništvu OŠ NAZARJE (03 839 13 60)
  • v Vrtcu Nazarje (03 839 13 61)
  • v Vrtcu Šmartno ob Dreti: (03 584 52 20)
  • spletna stran OŠ Nazarje (VRTEC – OBRAZCI)

 

VPIS OTROK V VRTEC NAZARJE IN ŠMARTNO OB DRETI BO TRAJAL DO

15. 4. 2017

 

Prednost pri sprejemu otrok v vrtec imajo starši, ki bodo vloge oddali do poteka razpisa.