OSNOVNE INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH

DRAGI UČENCI!

Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih in neobveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

Kaj morate glede OBVEZNIH IZBIRNIH predmetov vedeti?

  • Vsak učenec 7., 8. ali 9. razreda mora izbrati vsaj 2 uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo s tem soglašati starši. Če si vedoželjen ali radoveden, priporočamo, da izbereš tri ure izbirnih predmetov.
  • Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer sta dve.
  • Učenec ne sme istega obveznega izbirnega predmeta izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. Logika I, II, III, Likovno snovanje I, II, III ...).
  • Učenec lahko izbere le en predmet s področja športa na šolsko leto.

Izjeme: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo in predložijo VLOGO ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnimi predmeti, se obrnite na razrednika. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

Kaj pomeni pojem NEOBVEZNI IZBIRNI predmet?

  • Zakaj NEOBVEZNI? – Ker ni nujno, da ga vsi učenci izberete. Učenci boste tovrsten predmet izbrali ali pa ne, odvisno od želja, interesov in potreb.
  • Če ga boste enkrat izbrali, je vaša dolžnost, da ga redno obiskujete celo šolsko leto, starši morajo izostanke opravičiti, predmet se ocenjuje in ocena se vpiše v spričevalo.
  • Izberete lahko največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

Kako IZBRATI obvezne in neobvezne izbirne predmete?

Vsi učenci, katerih starši imajo dostop do eAsistenta, tudi tisti z brezplačnim dostopom, boste lahko izbirne predmete izbrali (obvezne izbirne predmete razvrstili) preko eAsistenta za starše. Natančna navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo eAsistent, zavihek IZBIRNI POSTOPEK (zavihek bo viden šele z dnem omogočene izbire, 3. 5. 2022).

Učenci, katerih starši nimajo dostopa do eAsistenta, se obrnite na razrednike, ki vam bodo natisnili prijavnico z navodili.

Kdaj bo omogočena izbira?

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV BO POTEKAL OD 3. 5. 2022 DO 9. 5. 2022.

PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV PO POSAMEZNIH RAZREDIH

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. razred

ANGLEŠČINA

 

 

 

 

 

 

4., 5. in 6. razred

NEMŠČINA

 

ŠPORT

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO

 

UMETNOST

 

7., 8. in 9. razred

NEMŠČINA

 

 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

7. razred

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil

 

LIKOVNO SNOVANJE I

 

 

 

 

 

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

 

 

NEMŠČINA I

 

 

 

 

 

TURISTIČNA VZGOJA

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

VERSTVA IN ETIKA

 

 

 

 

 

GLEDALIŠKI KLUB

 

LOGIKA

 

 

8. razred

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

RAČUNALNIŠTVO: Multimedija

 

LIKOVNO SNOVANJE II

 

 

 

 

 

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

 

 

NEMŠČINA I

 

 

 

 

 

TURISTIČNA VZGOJA

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

VERSTVA IN ETIKA

 

 

 

 

 

GLEDALIŠKI KLUB

 

LOGIKA

 

 

9. razred

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja

 

LIKOVNO SNOVANJE III

 

 

 

 

 

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

 

 

NEMŠČINA I

 

 

 

 

 

TURISTIČNA VZGOJA

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

VERSTVA IN ETIKA

 

 

 

 

 

GLEDALIŠKI KLUB

 

LOGIKA

 

RETORIKA