Spoštovani starši prvošolcev!

Obveščam vas, da bomo zaradi aktualne situacije povezane s Covid-19, ki se dnevno spreminja, izpeljali prvi šolski dan za prvošolce prilagojeno. Zbrali se bomo pod nadstreškom za avtomobile pred vhodom razredne stopnje. Otroci bodo v šolo vstopili v spremstvu učiteljic, starši pa boste počakali z gospo ravnateljico in gospo svetovalno delavko. Kasneje se vam pridružim tudi razredničarka za pomembnejša vprašanja in ključne informacije povezane z delom v 1. razredu.

Lepo vas pozdravljam in verjamem v uspešno sodelovanje.

Razredničarka Danijela Lončar