Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti in njegova dolžnost je, da jo potem tudi obiskuje.

Na razpolago so naslednje interesne dejavnosti:

IME IN PRIIMEK UČITELJA INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Katja Gruber Mlajši otroški pevski zbor 1.–2.
Katja Gruber Starejši otroški pevski zbor 3.–5.
Katja Gruber Mladinski pevski zbor 6.–9.
Danijela Lončar Plesni krožek 3.–6.
Jožica Pustoslemšek
Karla Jeromel Rednak
Jaz pa ti pa židana marela 1.–3.
Sabina Venek OKO okolja 1.
Anja Ugovšek Športni krožek 1.–2.
Manica Hudales Planinski krožek 1.–5.
Manica Hudales Kolesarski krožek 5.
Branka Nareks Čebelarski krožek 2.–9.
Nataša Krk Tehniški krožek 4.–6.
Uroš Potočnik Likovni krožek 4.–9.
Uroš Potočnik Šahovski krožek 2.–5.
Primož Jelšnik Športni krožek 3.–9.
Primož Jelšnik Planinski krožek 6.–9.
Plesna šola LA – standardni 1.–9.
Jožica Bezovnik Logika 6.–9.
Jožica Bezovnik Računalniški krožek 4.
Mateja Tevž Srčič Umske igrarije 6.–9.
Nataša Krk Razmišljamo, povezujemo, uporabljamo 6.–9.
Andreja Mavrič Geografski krožek 6.–9.
Angelca Letojne Biološki krožek 8.–9.
Ksenija F. Vuga Kreativno pisanje 6.–9.
Anja Ugovšek Taborniki 1.–6.
Urška Golčman Nemščina 4.–6.
Dejan Ostroško eTwinning 7.–9.

Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo in njegova dolžnost je, da jo potem tudi obiskuje.

Na razpolago so naslednje interesne dejavnosti:

IME IN PRIIMEK UČITELJA INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Katja Gruber Otroški pevski zbor 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Planinski krožek 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Sprostim se in ustvarjam 1.–5.
Marjana Ugovšek Vesela šola 1.–5.
Marjana Ugovšek Športni krožek 1.–5.
Marjana Ugovšek Kolesarski krožek 5.
Uroš Potočnik Likovni krožek 1.–5.