Dobrodelna prireditev SR(E)ČNA DEŽELA za POŠ Šmartno ob Dreti