Novo šolsko leto bomo začeli v sredo, 1. 9. 2021, ob 8.15 ob upoštevanju priporočil NIJZ in MIZŠ. Učenci prihajajo v šolo po 8.00. Prvo in drugo šolsko uro se bodo na urah oddelčne skupnosti seznanili s potekom dela, nato bo sledil pouk po urniku, vidnem na povezavi spletne strani šole predvidoma po 27. 8. 2021. Za malico in kosilo bo poskrbljeno, podaljšano bivanje bo organizirano.

V šolo lahko vstopajo samo zdravi učenci. Starši v prostore šole vstopajo le, če izpolnjujejo pogoj PCT. Učenci ob vstopu v šolo in v vseh skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko, učenci 3. triade pa tudi med poukom.
Le s sodelovanjem in doslednim upoštevanjem predvidenih ukrepov lahko varujemo zdravje vseh nas.

Prosimo, da spoštujete prometna pravila, ohranjate strpnost, otrok ne vozite do vhoda v šolo in s tem pripomorete k večji prometni varnosti.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta.

Kolektiv in vodstvo šole

Dostopnost