Interesne dejavnosti

IME IN PRIIMEK UČITELJA INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Katja Gruber Mlajši otroški pevski zbor 1.–2.
Katja Gruber Starejši otroški pevski zbor 3.–5.
Katja Gruber Mladinski pevski zbor 6.–9.
Danijela Lončar Plesni krožek 3.–6.
Jožica Pustoslemšek
Karla Jeromel Rednak
Jaz pa ti pa židana marela 1.–3.
Sabina Venek Berem in ustvarjam 1.
Anja Ugovšek Športni krožek 1.–3.
Manica Hudales Planinski krožek 1.–5.
Manica Hudales Kolesarski krožek 5.
Branka Nareks Čebelarski krožek 2.–9.
Nataša Krk Tehniški krožek 4.–6.
Uroš Potočnik Likovni krožek 4.–9.
Uroš Potočnik Šahovski krožek 2.–5.
Primož Jelšnik Športni krožek 3.–9.
Primož Jelšnik Planinski krožek 6.–9.
Plesna šola LA – standardni 1.–9.
Jožica Bezovnik Logika 6.–9.
Jožica Bezovnik Računalniški krožek 4.
Mateja Tevž Srčič Umske igrarije 6.–9.
Nataša Krk Razmišljamo, povezujemo, uporabljamo 6.–9.
Andreja Mavrič Geografski krožek 6.–9.
Angelca Letojne Biološki krožek 8.–9.
Ksenija F. Vuga Kreativno pisanje 6.–9.
Anja Ugovšek Taborniki 1.–5.
Urška Golčman Nemščina 4.–5.
IME IN PRIIMEK UČITELJA INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Katja Gruber Otroški pevski zbor 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Planinski krožek 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Sprostim se in ustvarjam 1.–5.
Marjana Ugovšek Vesela šola 1.–5.
Marjana Ugovšek Športni krožek 1.–5.
Marjana Ugovšek Kolesarski krožek 5.
Uroš Potočnik Likovni krožek 1.–5.

 

Delo na daljavo

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE