Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: 

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2022/23

ŠOLA  NAZARJE

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. a

2. a

3. a

4. a

5.a

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. b, 2. b, 3. b

3. b, 4. b

 

 

OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
Dostopnost