Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: Sebastjan ŽVIPELJ

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2019/20

ŠOLA NAZARJE

1. a Urška Grudnik
2. a  Erika Jamnik
2. c  Aljaž Vrtačnik
3. a  Nataša Vodončnik Žvipelj
4. a  Sebastjan Žvipelj
4. c  Blaž Zagožen
5. a  Nuša Štruclj Budjinski
6. a  Jožica Horvat Stenšak
6. b  Ksenija Krefl
7. a  Tanja Purnat
8. a  Aleksander Marcen
9. a  Stanka Šporin

POŠ ŠMARTNO OB DRETI

1. b in 2. b Simona Pogač
3. b, 4. b in 5. b Manja Steblovnik

 

Delo na daljavo

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE