Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: Sebastjan ŽVIPELJ

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2019/20

ŠOLA  NAZARJE

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. a

Nina LESJAK

2. a

Urška GRUDNIK

3. a

Aljaž VRTAČNIK

4. a

Nataša VODONČNIK ŽVIPELJ

5.a

Sebastjan ŽVIPELJ

5. b

Blaž ZAGOŽEN

6. a

Nuša ŠTRUCLJ BUĐINSKI

7. a

Jožica STENŠAK

7. b

Ksenija KREFL

8. a

Tanja PURNAT

9. a

Aleksander MARCEN

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. b, 2. b

Filip SLOKAN

3. b, 4. b

Milan RIBIČ

 

 

Delo na daljavo

The gallery was not found.

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE