Elektronski naslov Telefonska številka
Ravnateljica os.nazarje@guest.arnes.si 03 839 13 70
Tajništvo os.nazarje@guest.arnes.si 03 839 13 60
Računovodstvo alenka.klemse-begic@guest.arnes.si 03 839 13 73
Svetovalna služba mija.pecnik@os-nazarje.si 03 839 13 74
Knjižnica knjiznica@os-nazarje.si 03 839 13 62
Kuhinja kuhinja@os-nazarje.si 03 839 13 75
Vrtec Nazarje vrtec.nazarje@gmail.com 03 839 13 61
Vrtec Šmartno vrtec.smartno@gmail.com 03 584 52 20
Zbornica razredne stopnje 03 839 13 77
Zbornica predmetne stopnje 03 839 13 72
Odjava prehrane 041 451 723
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov dpo@narus.si
(dr. Klemen Pohar)

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE