Elektronski naslov Telefonska številka
Ravnateljica os.nazarje@guest.arnes.si 03 839 13 70
Tajništvo os.nazarje@guest.arnes.si 03 839 13 60
Računovodstvo alenka.klemse-begic@guest.arnes.si 03 839 13 73
Svetovalna služba mija.pecnik@os-nazarje.si 03 839 13 74
Knjižnica knjiznica@os-nazarje.si 03 839 13 62
Kuhinja kuhinja@os-nazarje.si 03 839 13 75
Vrtec Nazarje vrtec@os-nazarje.si 03 839 13 61
Vrtec Šmartno vrtec.smartno@gmail.com 03 584 52 20
Zbornica razredne stopnje 03 839 13 77
Zbornica predmetne stopnje 03 839 13 72
Odjava prehrane 041 451 723
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Matejo Tevž Srčič
(mateja.tevz-srcic@os-nazarje.si)
Dostopnost