Tekmovanje Bober v osnovni šoli je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva. Poudarek tega tekmovanja ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje bo potekalo od 8. do 12. novembra 2021 in od 15. do 19. novembra 2021 med 7.30 in 12.30. Natančen datum in uro bomo določili v tednu od 4. do 8. novembra 2021 glede na takratne razmere.

Učenci naloge rešujejo 1 šolsko uro. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, učenci od 6. razreda do 9. razreda rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema.

Učenci se na tekmovanje lahko pripravljajo z reševanjem nalog s preteklih tekmovanj. Naloge so objavljene na spletni strani https://tekmovanja.acm.si/?q=bober/naloge-re%C5%A1itve. Za dostop do njih v brskalnik vpišite tekmovanje bober naloge.

Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.

Učenci od 6. do 9. razreda pa se na tekmovanje lahko pripravljajo tudi neposredno v tekmovalnem sistemu. Na naslovu: https://bober.acm.si/simple/competition/. Tam izberete tekmovanje in kliknete na tekmuj. Za začetek tekmovanja izpolnite zahtevana polja, polje koda pa obvezno pustite prazno. Sistem vam bo ob koncu reševanja nalog podal tudi povratno informacijo o pravilnosti reševanja nalog.

22. januarja 2022 bo v Mariboru državno tekmovanje. Na njem bodo sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi.

Dostopnost