Energetska agencija za savinjsko, šaleško in koroško regijo skupaj z učitelji in učenci Osnovne šole Nazarje aktivno sodelujemo v evropskem projektu TARGET-CE, ki je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta TARGET-CE je ponovna uporaba orodij, ki so bila razvita in uporabljena v že zaključenih evropskih projektih. Zato smo se odločili, da bomo rešitve, ki so bile razvite v sklopu projekta ENERGY@SCHOOL implementirali tudi na Osnovni šoli Nazarje, z namenom zmanjšanje rabe energije na šoli. Pravtako pa bomo s pripravljenimi delavnicami in aktivnim sodelovanjem skupaj z učenci in učitelji stremeli k dvigu ozaveščenosti o energetsko varčni rabi energije ter opomnili kako pomemben je vsak doprinos k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Dostopnost