Osnovna šola Nazarje ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in iz drugih virov. Od letos dalje lahko državljani namenijo v šolski sklad tudi 0,3% donacije posameznega državljana, iz namenitve dela dohodnine, ki bi drugače šla v državni proračun.

Vaša dohodnina se s tem ne bo spremenila.

Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje brezplačne udeležbe vseh naših učencev v obveznem in razširjenem programu, npr. za šole v naravi, strokovne ekskurzije, projekte in vse dejavnosti, ki jih organiziramo zanje, skratka za nadaljevanje projekta brezplačne šole.

Če svojega dela dohodnine, ki v celoti obsega 1%, še niste namenili drugim upravičencem, kot so društva v javnem interesu, vas pozivamo, da jo namenite našemu šolskemu skladu.

Zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si oz. v mobilni aplikaciji eDavki ali izpolnite priloženi obrazec in ga oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS. Osebni podatki, zapisani na obrazcu, se bodo posredovali samo za namen v zvezi z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije.

Obrazce v papirni obliki bomo razdelili vsem učencem.

Za vaš prispevek se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Manica Hudales

predsednica Upravnega odbora šolskega sklada