Osnovna šola Nazarje ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in iz drugih virov. Od letos dalje lahko državljani namenijo v šolski sklad tudi 0,3% donacije posameznega državljana, iz namenitve dela dohodnine, ki bi drugače šla v državni proračun.

Vaša dohodnina se s tem ne bo spremenila.

Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje brezplačne udeležbe vseh naših učencev v obveznem in razširjenem programu, npr. za šole v naravi, strokovne ekskurzije, projekte in vse dejavnosti, ki jih organiziramo zanje, skratka za nadaljevanje projekta brezplačne šole.

Če svojega dela dohodnine, ki v celoti obsega 1%, še niste namenili drugim upravičencem, kot so društva v javnem interesu, vas pozivamo, da jo namenite našemu šolskemu skladu.

Zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si oz. v mobilni aplikaciji eDavki ali izpolnite obrazec, ki ste ga prejeli domov in ga oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS. Osebni podatki, zapisani na obrazcu, se bodo posredovali samo za namen v zvezi z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije.

Obrazce v papirni obliki bomo razdelili vsem učencem.

Za vaš prispevek se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Manica Hudales

predsednica Upravnega odbora šolskega sklada

Ker je bilo pri oddaji zahtevkov veliko napak, smo prejeli okrožnici MIZS in FURS. V okrožnicah so navedene najpogostejše napake, v okrožnici MIZS pa se nahaja tudi primer izpolnjenega zahtevka:

Okrožnica MIZS

Okrožnica FURS

Dostopnost