V podjetju KLS nameravajo za učence 9. razredov okoliških osnovnih šol organizirati informativni dan. Namen le-tega je učencem, ki se odločajo za vpis v tehniške srednje šole strojne smeri in učencem, ki se za vpis v srednje šole še niso odločili, predstaviti delo, delovne procese in delovno okolje v našem podjetju. Zlasti želimo zainteresiranim učencem predstaviti delo s področja strojništva ter zaposlitvene možnosti po zaključku šolanja na tem področju. 

Dogodek bo organiziran v ponedeljek, dne 12.12. in torek, dne 13.12.2022, predvidoma od 11.00 do 13.00 ure oz. od 13.00 do 15.00 ure. Dogodka se lahko udeleži do 10 učencev 9. razreda posamične osnovne šole, pri čemer je dogodek namenjen zlasti učencem, ki se odločajo za vpis v tehniške srednje šole strojne smeri in učencem, ki se za vpis v srednje šole še niso odločili, kažejo pa zanimanje za tehniške oz. strojne poklice.

Šolska svetovalna služba

Dostopnost