V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja smo 18. maja izpeljali delavnico na temo Kako sta povezana življenje in učenje. Izhodiščne misli smo oblikovali na sklicu šolske skupnosti in jih nato poslali v obravnavo vsem  razredom. Ugotovili smo, da učenje ni samo šola, ampak se učimo povsod, kjer smo aktivno prisotni; doma se, npr. naučimo kuhati, iz napak se učimo, npr. v šoli, ko preverjamo pravopis,  iz  izkušenj, npr. da je potovanje udobnejše, nekateri vedno vzamejo  s seboj  blazino za udobnejše spanje med vožnjo, iz odnosov s sošolci, prijatelji, starši spoznavamo pomen vrednot. Učimo se vso življenje, ker vedno spoznavamo kaj novega. Prvo delavnico, smo zaključili s pogovorom o vrednotah in na to temo izdelali igro spomin. Ugotovili smo, da moraš najprej začutiti, kaj je vrednota, šele potem razumeš njen pomen, npr. prijateljica ni izdala moje skrivnosti, zato se je med nama razvilo zaupanje in spoštovanje. Med zanimivimi ugotovitvami je bila tudi ta, da se priljubljenost nekaterih  vrednot spreminja, saj se z odraščanjem spreminja osebnost. Ostaja pa to še aktualna tema za naslednje ure oddelčnih skupnosti.

Ksenija F. Vuga

Dostopnost