V okviru TVU smo s prvo in drugošolci v družbi babic spustili v svet pravljic. V sklopu jutranjega varstva jih je ena izmed babic seznanila z vsebino knjige Babica pripoveduje. Izbrali so si zgodbico in v tišini, postavljeni v krog prisluhnili babici, ki jim jo je prebrala. Po kosilu pri podaljšanem bivanju, pa po poustvarjali na slišano zgodbo.

Dostopnost