Prvi in Prve zapustili OŠ Nazarje

Ker je območje, prizadeto s hudourniškimi poplavami zelo obsežno – od zgornjega toka Poljanske Sore do Koroške in Savinjske doline – so »zgolj« pridne človeške roke premalo močne, in je za sanacijo potrebna težka mehanizacija, se je v Nazarjah iztekel tudi čas delovanja namensko postavljenega poveljniškega mesta 1. BR.

Reševanja posledic ujme, ki je pred tremi tedni prizadela večji del Slovenije, se je dejavno vključila tudi 1. BR. Takoj je aktivirala brigadno operativno skupino in začela pomagati na svojem območju odgovornosti (domicil – zahodna polovica države). Dela so se sprva lotili na prizadetih območjih Kamnika, Komende, Medvod, Mengša ter na Škofjeloškem, kjer je Poljansko dolino opustošila tamkajšnja Sora.

Skladno s potrebami Civilne zaščite se je sanacija nadaljevala na območjih, na katerih je pustošila reka Savinja, in s ciljem usklajenega in učinkovitega delovanja vojaških enot z drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja, je poveljstvo 1. BR v Nazarjah vzpostavilo t.i. izpostavljeno/prednjo operativno bazo (IOB). Primerno mesto za tovrstno poveljniško mesto, ki je hkrati omogočala tudi namestitev sodelujočim silam iz tujine, je nudila Osnovna šola Nazarje.

Tamkajšnja ravnateljica je brigadi za namestitev sil odstopila telovadnico in učilnice, da je bilo v samo štirih urah poveljstvo 1. BR že popolnoma operativno. Vodil ga je polkovnik Vlado Pakiž, od tam pa je bila omogočena tudi video konferenca z nadrejenim poveljstvom, in enotam 1. BR dodeljeno območje delovanja tudi na Solčavskem.

Poveljnik 1. BR brigadir Boštjan Močnik se je ravnateljici Vesni Lešnik ponosno in z velikim veseljem zahvalil za njeno podporo in nesebično pomoč. »V času, ko ste nas rabili, smo druge aktivnosti prekinili, tu smo bili namreč bolj potrebni«, je še dodal brigadir.

Prostore v objektu osnovne šole so predstavniki 1. BR vrnili v stanju, v kakršnem so ga dobili v uporabo, v zahvalo za dobrodošlico pa so šoli podarili dva računalnika z zaslonoma in pameten interaktivni zaslon.

Ob tej priložnosti je župan občine Nazarje Matej Pečovnik slikovito opisal vsakodnevni pogled na plapolajočo brigadno zastavo s svojega doma, ravnateljica Lešnikova pa se je nanjo tako navadila, da jo – po njenih besedah – že malček pogreša. Oba sta se ob slovesu iz srca zahvalila, da je Slovenska vojska čisto zares slovenska. Da je resnično v službi naroda. Ker skupaj s tamkajšnjimi prebivalci, je na poplavljenih območjih utripalo tudi veliko vojaško srce.

V želji, da bodo prihodnja srečanja s tamkajšnjo lokalno skupnostjo načrtovana in izvedena iz drugačnih razlogov, hvaležen srečno tudi z naše strani!

Dostopnost