Izbirni predmeti

V šol. letu 2019/2020 so učenci vključeni v naslednje izbirne predmete (10 obveznih izbirnih predmetov v 12 skupinah in 4 neobvezne izbirne predmete v 5 skupinah):

IZBIRNI PREDMET Mentor
ŠPORT ZA ZDRAVJE Primož Jelšnik
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Primož Jelšnik
LIKOVNO SNOVANJE I Uroš Potočnik
OBDELAVA GRADIV – LES Nataša Krk
POSKUSI V KEMIJI Simona Skornšek
LOGIKA I Mateja Tevž Srčič
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Jožica Bezovnik
MULTIMEDIJA Jožica Bezovnik
GLEDALIŠKI KLUB Petra Lončar
TURISTIČNA VZGOJA Petra Lončar
IZBIRNI PREDMET Mentor
ANGLEŠČINA Janja Kovač
ŠPORT Primož Jelšnik
UMETNOST Petra Lončar
RAČUNALNIŠTVO Jožica Bezovnik

Delo na daljavo

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE