OŠ NAZARJE
KOLEDAR DOGODKOV
FACEBOOK
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: Sebastjan ŽVIPELJ

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2018/19

ŠOLA NAZARJE

Razred

IME IN PRIIMEK starša

1. a Ksenja KREFL,
nam. Ines MOLNAR

2. a

Nataša VODONČNIK ŽVIPELJ,
nam. Uroš TEVŽ

3. a

Sebastjan ŽVIPELJ,
nam. Sebastjan KOTNIK

3. c

Blaž ZAGOŽEN,
nam. Jožica STENŠAK

4. a

Nuša ŠTRUCLJ BUDJINSKI,
nam. Lidija GREGORN

5. a

Valentina KLOPČIČ

6. a

Ana KRONOVŠEK KOLENC

7. a

Barbara ROZONIČNIK

8. a

Stanka ŠPORIN,
nam. Nataša COKLIN TERBOVŠEK

9. a

Damjan JANŽOVNIK

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Razred

IME IN PRIIMEK

1. b, 2. b

Simona RIBIČ

3. b, 4. b, 5. b

Manja STEBLOVNIK

 

 

HITRI DOSTOP       
PUBLIKACIJA         GOVORILNE  

                JEDILNIK            

   eGRADIVA                 KNJIŽNICA