Tekmovanja

TEKMOVANJE ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Tekmovanje iz znanja logike 26. 9. 2019 19. 10. 2019
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 11. 10. 2019 16. 11. 2019
Tekmovanje iz znanja biologije
za Proteusovo priznanje
16. 10. 2019 29. 11. 2019
Tekmovanje iz angleščine 8. RAZRED: 21. 10. 2019
9. RAZRED: 14. 11. 2019
/
15. 1. 2020
25. 11. 2019
17. 3. 2020
ACM Bober,
tekmovanje iz računalniškega mišljenja
11. 11.–15. 11. 2020 18. 1. 2020
Tekmovanje iz znanja slovenščine
za Cankarjevo priznanje
12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
Tekmovanje iz znanja zgodovine 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Tekmovanje iz znanja geografije 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
Tekmovanje iz znanja kemije
za Preglova priznanja
20. 1. 2020 4. 4. 2020
Tekmovanje v znanju fizike
za Stefanova priznanja
5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Vesela šola 11. 3. 2020 8. 4. 2020
Tekmovanje v znanju matematike
za Vegova priznanja
19. 3. 2020 18. 4. 2020
Državno tekmovanje mladih čebelarjev 9. 5. 2020
Dostopnost