1. b in 2. b

Razredničarka: Lidija SLAPNIK FEDRAN

JUNAKI Z OKNA

Vzgojiteljica Manja Koren Kodele s podporo Vrtca Šentjur je oblikovala projekt imenovan Junaki z okna. Namen projekta je povabiti otroka, da razmisli o svojem junaku, ki bo postal njegov spremljevalec v času izolacije in čustveno težkega in za otroke nerazumljivega obdobja.

V 2. razredu smo se odločili sodelovati v projektu in tudi na tak način ponuditi otrokom nekaj, ob kar se lahko naslonijo, mogoče poistovetijo ali pa se preprosto izrazijo v vsej svoji ustvarjalnosti. Na fotografijah so predstavljeni nekateri izdelki učencev 2.a, 2.b in 2.c.

ŠOLARJI NADALJUJEJO ŠOLSKO DELO

Drugošolci matične ter podružnične šole in učenje doma

Učenci v nenavadnih okoliščinah s starši, ki so naenkrat postali njihovi »učitelji«, vestno sledijo navodilom svojih pravih učiteljic. Po svojih zmožnostih in s pomočjo staršev, ki jim berejo in razlagajo navodila, priskrbijo pripomočke in poiščejo potrebne spletne strani, opravljajo šolsko delo. Svet se ni ustavil, šolanje se ni ustavilo, ustvarjalnost se ni ustavila, le hitrost smo dali v nižjo prestavo. Le pogumno in srčno naprej.

Učiteljice 2. razredov