PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 • Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v OŠ, Vesna LEŠNIK,
 • Dvig digitalne kompetentnosti, Jožica BEZOVNIK,
 • Srečnoloničin dnevnik, Danijela LONČAR,
 • Vesela matematika, Sabina VENEK,
 • Berem in ustvarjam, Sabina VENEK,
 • Po jutru se dan pozna, Karla J. REDNAK,
 • Kako se počutim, Jožica PUSTOSLEMŠEK,
 • Urejanje okolice šole, Jožica PUSTOSLEMŠEK,
 • Za vsakega pravljica raste, Lidija SLAPNIK FEDRAN,
 • Skupaj gre lažje, Branka NAREKS,
 • Bodi preVIDEN, Branka NAREKS, Marjana UGOVŠEK,
 • Naučimo se bivati drug z drugim, Manica HUDALES
 • Naučimo se plavati, Vesna LEŠNIK,
 • Bralna značka, Maja BOŽIČ,
 • Zdrava prehrana, Simona GORŠEK
 • Rastem s knjigo, Maja BOŽIČ,
 • Šola pleše, Vesna LEŠNIK
 • Športni program Zlati sonček, Primož JELŠNIK, razredniki 1. triada
 • Športni program Krpan, Primož JELŠNIK, Branka NAREKS, Manica HUDALES, Marjana Ugovšek,
 • Naj športnik, Primož JELŠNIK
 • Shema šolskega sadja in mleka, Simona GORŠEK,
 • Sadeži družbe, Mija M. PEČNIK,
 • To sem jaz, verjamem vase, Mija M. PEČNIK,
 • Šolski plesi, Petra LONČAR
 • Varnost na spletu, Ksenija F. VUGA
 • Preverjanje plavalnih sposobnosti za 6. in 7. razred, Primož JELŠNIK,
 • London za učence 8. in 9. razreda (med zimskimi počitnicami), Dejan Ostroško in Janja Kovač
 • BSH Božiček, tri predstave, vzgojiteljice Vrtec Šmartno, B. Finkšt
 • Delavnice za nadarjene, november 2021, M. PEČNIK
 • Trening VKT metode za 3.–4. razred, Urška GOLČMAN,
 • Učim se učiti, 5.–9. razred, Urška GOLČMAN,
 • Gleda(l)išče, Petra LONČAR,
 • Angleška bralna značka, Dejan OSTROŠKO, JANJA KOVAČ,
 • Nemška bralna značka, Urška GOLČMAN,
 • Bralna značka za zaposlene, Maja BOŽIČ,
 • Krepitev MAT-LOG-NAR kompetenc, Nataša KRK, Mateja Tevž SRČIČ, Jožica BEZOVNIK,
 • April – mesec knjige, Maja BOŽIČ, Ksenija F. VUGA,
 • Projekt Korak k Sončku, Jožica BEZOVNIK
 • Tekmovanja za »NAJ ŠPORTNIKA« razredov in šole, Primož JELŠNIK,
 • Izbor za »NAJ KULTURNIKA« razredov in šole, Maja BOŽIČ,
 • E-twinning – Dejan OSTROŠKO.
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE