Upravni odbor Šolskega sklada

 

Predsednica:

Manica HUDALES

Člani:

Mija M. PEČNIK

Alenka KLEMŠE BEGIČ

Martina ZAKRAJŠEK

Tanja PURNAT

Ana KOLENC KRONOVŠEK

Anton CIGALE

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE

Dostopnost