Interesne dejavnosti v šol. l. 2021/2022

Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti in njegova dolžnost je, da jo potem tudi obiskuje.

Interesne dejavnosti, ki se izvajajo v šol. l. 2021/2022:

IME IN PRIIMEK UČITELJA INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Katarina Drobež Mlajši OPZ 1.–2.
Katja Gruber Starejši OPZ 3.–5.
Katja Gruber Mladinski pevski zbor 6.–9.
Danijela Lončar Plesni krožek 2.
Sabina Venek OKO okolja 1.
Manica Hudales Planinski krožek 1.–5.
Jožica Pustoslemšek Planinski krožek 1.–5.
Manica Hudales Kolesarski krožek 5. a
Branka Nareks Čebelarski krožek 2.–9.
Nataša Krk Tehniški krožek 4.–6.
Uroš Potočnik Likovni krožek 4.–9.
Uroš Potočnik Šah in namizne igre 2.–5.
Primož Jelšnik Športni krožek 3.–9.
Primož Jelšnik Planinski krožek 6.–9.
Plesna šola LA – standardni 1.–9.
Jožica Bezovnik Logika 6.–9.
Jožica Bezovnik Računalništvo 4.
Jožica Bezovnik Računalništvo 5.
Petra Lončar Gledališče 4.-6.
Petra Lončar SLJ za tujce 6.
Petra Lončar Bralna značka 6.-9.
Ksenija F. Vuga SLJ za tujce 6.-9.
Ksenija F. Vuga Bralna značka 6.-9.
Dejan Ostroško eTwinning 7.-9.
Dejan Ostroško Angleška bralna značka 6.-9.
Janja Kovač Angleška bralna značka 6.-9.
Karla Jeromel Rednak Plesne igre 1.
Karla Jeromel Rednak Taborniki 1.-5.
POŠ ŠMARTNO OB DRETI
Katarina Drobež OPZ 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Planinski krožek 1.–5.
Lidija Slapnik Fedran Glavo imaš in srce 1. – 5.
Marjana Ugovšek Vesela šola 1.–3.
Marjana Ugovšek Športni krožek 1. – 5.
Marjana Ugovšek Kolesarski krožek 5.
Uroš Potočnik Likovni  krožek 1.-5.
Tatjana Pungertnik Angleščina 1.

 

OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE