ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOL. L. 2021/22

Šolsko leto 2021/22  traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve spričeval.

 

DATUM OBRAZLOŽITEV
sreda, 1. 9. 2021 1. ŠOLSKI DAN ZAČETEK POUKA

ponedeljek–ponedeljek

25. 10.–1. 11. 2021

POČITNICE JESENSKE POČITNICE
nedelja, 31. 10. 2021 PRAZNIK DAN REFORMACIJE
ponedeljek, 1. 11. 2021 PRAZNIK DAN  SPOMINA NA MRTVE
petek, 24. 12. 2021 PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota, 25. 12. 2021 PRAZNIK BOŽIČ
nedelja, 26. 12. 2021 PRAZNIK DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota–nedelja

25. 12. 2021–2. 1. 2022

POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

sobota–nedelja

1. 1. 2022–2. 1. 2022

PRAZNIK NOVO LETO
ponedeljek, 31. 1. 2022 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek, 7. 2. 2022 POUKA PROST DAN
torek, 8. 2. 2022 PRAZNIK SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
četrtek, 10. 2. 2022 PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

petek–sobota

11. 2.–12. 2. 2022

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek–petek

28. 2.–4. 3. 2022

POČITNICE ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek, 18. 4. 2022 PRAZNIK VELIKONOČNI PONEDELJEK
DATUM OBRAZLOŽITEV
sreda, 27. 4. 2022 PRAZNIK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda–ponedeljek

27. 4. 2022–2. 5. 2022

POČITNICE PRVOMAJSKE POČITNICE

nedelja–ponedeljek

1. 5. 2022–2. 5. 2022

PRAZNIK PRAZNIK DELA
sreda, 15. 6. 2022 ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek, 24. 6. 2022

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1.–8.  RAZREDA,

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

petek, 24. 6. 2022 KONEC POUKA PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
sobota, 25. 6. 2022 PRAZNIK DAN DRŽAVNOSTI

ponedeljek–torek

27. 6.–31. 8. 2022

POČITNICE POLETNE POČITNICE

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 

16. junij–29. junij 2022 1. rok UČENCI 9. RAZREDA
27. junij–8. julij 2022 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2022 2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

3. maj–15. junij 2022 1. rok  UČENCI 9. RAZREDA
3. maj–24. junij 2022 1. rok  UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2022 2. rok  UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

 

ROKI ZA NACIONALNE PREIZKUSE ZNANJA

 

sreda, 1. 9. 2021 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja (TIT)
sreda, 4. 5. 2022 NPZ iz SLOVENŠČINE za učence 6. in 9. razreda
petek, 6. 5. 2022 NPZ iz MATEMATIKE za učence 6. in 9. razreda
torek, 10. 5. 2022

NPZ iz TRETJEGA PREDMETA (TIT) za učence 9. razreda,

NPZ iz TUJEGA JEZIKA za učence 6. razreda

torek, 31. 5. 2022

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

sreda, 1. 6. 2022 Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
četrtek, 2. 6. 2022 Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
torek, 7. 6. 2022

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

sreda, 8. 6. 2022 Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
četrtek, 9. 6. 2022 Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
sreda, 15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
petek, 24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE