Šolski koledar

Šolsko leto 2020/21  traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve spričeval.

 

DATUM   OBRAZLOŽITEV
torek, 1. 9. 2020 1. ŠOLSKI DAN ZAČETEK POUKA

ponedeljek–petek

26. 10.–30. 11. 2020

JESENSKE POČITNICE
sobota, 31. 10. 2020 PRAZNIK DAN REFORMACIJE
nedelja, 1. 11. 2020 PRAZNIK DAN  SPOMINA NA MRTVE
četrtek, 24. 12. 2020 POUK PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
petek, 25. 12. 2020 PRAZNIK BOŽIČ
sobota, 26. 12. 2020 PRAZNIK DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

petek–nedelja

25. 12. 2020–3.1. 2021

NOVOLETNE POČITNICE POČITNICE

petek–sobota

1. 1. 2021–2. 1. 2021

PRAZNIK NOVO LETO
nedelja, 31. 1. 2021 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
petek, 5. 2. 2021 PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
ponedeljek, 8. 2. 2021 PRAZNIK SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek–sobota

12. 2.–13. 2. 2021

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek–petek

15. 2.–19. 2. 2021

ZIMSKE POČITNICE POČITNICE
ponedeljek, 5. 4. 2021 PRAZNIK VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek, 26. 4. 2021 POUKA PROST DAN
torek, 27. 4. 2021 PRAZNIK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

torek–nedelja

27. 4. 2021–2. 5. 2021

PRVOMAJSKE POČITNICE POČITNICE

sobota–nedelja

1. 5. 2021–2. 5. 2021

PRAZNIK PRAZNIK DELA
torek, 15. 6. 2021 ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
četrtek, 24. 6. 2021

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1.–8.  RAZREDA,

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

četrtek, 24. 6. 2021 KONEC POUKA PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
petek, 25. 6. 2021 PRAZNIK DAN DRŽAVNOSTI
26. 6.–31. 8. 2020 POLETNE POČITNICE

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 

16. junij–30. junij 2021 1. rok UČENCI 9. RAZREDA
28. junij–9. julij 2021 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2021 2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

3. maj–15. junij 2021 1. rok  UČENCI 9. RAZREDA
3. maj–24. junij 2021 1. rok  UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
18. avgust–31. avgust 2021 2. rok  UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

1. september 2020 OBJAVA SKLEPA O IZBORU PREDMETOV IN DOLOČITVI TRETJEGA PREDMETA ZA UČENCE 9. RAZREDA (ŠPO)
30. november 2020 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
torek, 4. maj 2021 NPZ iz SLOVENŠČINE za učence 6. in 9. razreda
četrtek, 6. maj 2021 NPZ iz MATEMATIKE za učence 6. in 9. razreda
ponedeljek, 10. maj 2021

NPZ iz TRETJEGA PREDMETA (ŠPO) za učence 9. razreda,

NPZ iz TUJEGA JEZIKA za učence 6. razreda

torek, 1. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
2. junij–3. junij 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
ponedeljek 7. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
8. junij9. junij 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda