Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: 

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2023/24

ŠOLA  NAZARJE

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. a

Monika Gregorc

2. a

Mojca Ogriz

3. a

Nika Ernst

4. a

Nina Lesjak

5.a

Urška Grudnik

6. a

Barbara Finkšt

6. b

Tina Djurić

7. a

Danijela Sanja Berložnik

8. a

Sebastjan Žvipelj

8. b

Mitja Hojnik

9. a

Tomaž Poličnik

9. b

Nuša Štruclj Buđinski

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. b

Nika Ugovšek

2. b, 3. b

Tanja Purnat

4. b, 5. b

Ana Zakrajšek

 

 

Dostopnost