Svet staršev

Predsednik Sveta staršev: Sebastjan ŽVIPELJ

Svet staršev je organ, kjer lahko starši na šoli organizirano uresničujejo svoje interese.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev za šolsko leto 2021/22

ŠOLA  NAZARJE

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. a

Nika ERNST

2. a

Nina LESJAK

3. a

Urška GRUDNIK

4. a

Tina DJURIĆ

5.a

Nataša VODONČNIK ŽVIPELJ

6. a

Sebastjan ŽVIPELJ

6. b

Mitja HOJNIK

7. a

Tomaž POLIČNIK

7. b

Nuša ŠTRUCLJ

8. a

Ksenija KREFL

8. b

Jožica STENŠAK HORVAT

9. a

Tanja PURNAT

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Razred IME IN PRIIMEK starša
1. b, 2. b, 3. b

Jože ZUPANČIČ

3. b, 4. b

Milan RIBIČ

 

 

OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE