Učenci in dijaki s prebivališčem v občini Nazarje, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, so imeli možnost prijave na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Več o POZIVU …

Dostopnost