Spoštovani starši!

V skladu z vladnim odlokom z dne 28. 3. 2021 bo od 1. 4. 2021 do vključno 9. 4. 2021 pouk za učence znova potekal na daljavo. O urnikih in poteku izobraževanja na daljavo bodo učence obvestili učitelji posameznih oddelkov in predmetov v torek, 30. 3. in sredo, 31. 3. 2021. Urniki pouka bodo objavljeni na spletni strani šole.

V času zaprtja šol in vrtcev bomo v skladu z omenjenim odlokom organizirali nujno varstvo otrok, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli oz. vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Obrazec potrdila si lahko natisnete.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši otrok, ki vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano. Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo, šola organizira in zagotavlja topli obrok.

V želji, da skupaj premagamo tudi ta izziv, vam želimo vesele in mirne velikonočne praznike!

Dostopnost