V petek, 8. oktobra, je v dopoldanskem času na OŠ Nazarje in POŠ Šmartno ob Dreti potekala prireditev ob sprejemu prvošolcev v Šolsko skupnost. Prireditev je povezovala tretješolka Mila Coklin. Na prireditvi so nastopali učenci razredne stopnje in pripravili so bogat program s petjem, plesom, recitacijami in igranjem na glasbila. Predstavili pa so se tudi prvošolci sami z recitacijo in pesmijo. Po predstavitvi so skupaj s predstavnico Šolske skupnosti Zorno Coklin izrekli zaobljube, da bodo aktivni učenci. Nagovorila sta jih tudi ravnateljica Vesna Lešnik in podžupan Bojan Štrukelj. Po nagovoru so od ravnateljice prejeli še potrdilo o sprejemu v Šolsko skupnost in knjigo za kratkočasenje.

Mojca Praznik, Elma Mešinovič, ŠNO

Dostopnost