28. oktober 2021

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili z okrožnico z dne 28. 10. 2021 obveščeni o spremembah glede samotestiranja učencev v osnovni šoli.

Po odloku Vlade RS, ki prične veljati 1. 11. 2021:

  • se prostovoljno s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa testirajo vsi učenci od 1. do 9. razreda,
  • učenci izvedejo samotestiranje dvakrat tedensko v domačem okolju,
  • učenci so za potrebe prostovoljnega samotestiranja upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Kompleti za samotestiranje učencev in dijakov bodo na voljo v lekarnah že od petka, 29. 10. 2021. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI (MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE)

Dostopnost