6. november 2021

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili z okrožnico z dne 6. 11. 2021 obveščeni o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki prične veljati 8. 11. 2021. Slednji prinaša naslednje spremembe:

1. Izpolnjevanje pogoja PCT

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni, obiskovalci in učenci, stari 12 in več let. Za dokazovanje pogoja PCT se mora oseba izkazati z veljavnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagati z enim od dokazil prebolevnosti oz. cepljenja.

2. Samotestiranje (velja od 15. 11. 2021)

Samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole (1. do 9. razred), razen če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se opravi pod nadzorom strokovnega delavca trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek). O natančnejšem protokolu boste seznanjeni naknadno.

3. Zaščitne maske

  • Uporaba zaščitne maske je obvezna za vse učence 1. do 9. razreda.
  • Zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene. Nujna je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
  • Učenci vseh razredov morajo masko nositi ves čas, razen pri pouku športa in v času, ko jedo zajtrk, malico oz. kosilo.

4. Razkuževanje

Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok z razkužilom.

Dostopnost