Spoštovani starši, dragi učenci 8. in 9. razreda,

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše je uspešna šola.

Na šoli izobražujemo v treh izobraževalnih programih – splošna gimnazija, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik. Vsi programi nudijo številne možnosti nadaljnjega študija, oba tehnična programa pa tudi zaposljiv poklic.

Upravljamo, imamo tudi svoj dijaški dom.

Izvajamo sodoben in inovativen pouk. Velik poudarek dajemo varnemu in urejenemu učnemu okolju, učne obveznosti prilagajamo športnikom in dijakom, ki so aktivni na raznih področjih. Dijakom ponujamo številne dejavnost ter projekte, tudi mednarodne.

Šola sodi med najuspešnejše v državi po številu zlatih maturantov na poklicni maturi. Prav tako velja omeniti uspeh gimnazijcev na splošni maturi, ki je bil v preteklih letih 100%. Ponosni smo na učne in druge uspehe dijakov.

V času, ko se osnovnošolci odločate glede nadaljnje izobraževalne poti, vas v četrtek, 24. 11. 2022, med 16.00 in 18.00 uro vabimo na:

DAN ODPRTIH VRAT GSŠKF Ruše
Ogled in predstavitev izobraževalnih programov, šole in dijaškega doma.
Vljudno vabljeni.

Lepo Vas pozdravljamo.
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO IN FARMACIJO RUŠE
Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

Dostopnost