Novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič izpeljal aktivno –  z živili na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki – vse domačega izvora.

Leto kasneje, to je leta 2012, je Vlada republike Slovenije sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane.

Namen projekta je, da se šolarji in dijaki pa tudi ostala javnost zave, kako pomemben del prehranjevalnih navad je zajtrk. Ob tem imajo prednost lokalno pridelana živila slovenskega izvora. Tako se zavemo pomena kmetijske dejavnosti in čebelarstva, uvidimo povezanost  okolja in gospodarstva, razmišljamo o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter poskušamo racionalno ravnati z embalažo. Pomembno pa je tudi splošno osveščanje mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in  športnimi aktivnostmi.

Na naši šoli smo 18. 11. 2022 obeležili že 12. tradicionalni slovenski zajtrk. Posladkali smo se z medom, ki so ga v šolskem čebelnjaku pridelali naši pridni čebelarji. Jedli smo kruh s kmetije Kramer in pili mleko s kmetije Blatnik, kruh pa smo si namazali z maslom iz regijske Mlekarne Celea. Zapel smo Slakovo pesem Čebelar in okrasili razstavne panoje.

          

Dostopnost