Devetošolka Hana Pustoslemšek in osmošolka Lara Slapnik sta na državnem Cankarjevem tekmovanju, ki je bilo 11. 3. 2023 v Zrečah, osvojili srebrno priznanje.

Letos so se tekmovalci lotili branja poezije in razmišljali pod naslovom krovne teme »Rime srca, ritmi sveta«. Za njimi  je torej lepa, na trenutke naporna, predvsem pa ustvarjalna pot, ki jih je vodila skozi razmišljanje o pomenu verzov do pesemskih sporočil.

Hani in Lari iskreno čestitamo!

Ksenija F. Vuga, mentorica

Dostopnost