Naša Zemlja ima rojstni dan 22. aprila. Vsako leto je njeno praznovanje tematsko obarvano. Letošnji slogan je enak lanskemu: Vlagajmo v naš planet. Čeprav se nam zdi, da so vse niti v rokah velikih, lahko odgovorno ravnajo in skrbijo za okolje tudi otroci.

V okviru interesne dejavnosti Oko okolja učenci skrbijo za rastline v visokih gredah, se učijo pravilnega ločevanja odpadkov in kompostiranja, izdelujejo uporabne izdelke iz odpadnih materialov, varčujejo z vodo in se zavedajo pomena zdravega in čistega okolja.

Ljuba Zemlja, vse najboljše!

Sabina Venek

Dostopnost