V okviru TVU smo z učenci, ki so želeli sodelovati, in teh ni bilo malo, izpeljali delavnico Vključujemo digitalne spretnosti. Devetošolka Kasandra je sovrstnike učila, in večino naučila, kako uporabijo aplikacijo Kahoot za oblikovanje kviza. Uporabnost mobilnih telefonov je tako dobila dodano vrednost. Sestavljene kvize bomo najprej uporabili pri urah slovenščine, kjer bomo z njimi osvežili spomin na prebrane knjige za domače branje, z nekaterimi pa bomo preverili znanje besednih vrst. Veliko zabave je bilo pri oblikovanju neustreznih odgovorov, za zaključek pa smo rešili kviz, ki je bil vezan na Noč v knjižnici.

Ksenija F. Vuga

Dostopnost