OSNOVNE INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH

DRAGI UČENCI!

Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih in neobveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

Kaj morate glede OBVEZNIH IZBIRNIH predmetov vedeti?

  • Vsak učenec 7., 8. ali 9. razreda mora izbrati vsaj 2 uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo s tem soglašati starši. Če si vedoželjen ali radoveden, priporočamo, da izbereš tri ure izbirnih predmetov.
  • Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer sta dve.
  • Učenec ne sme istega obveznega izbirnega predmeta izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. Logika I, II, III, Likovno snovanje I, II, III …).
  • Učenec lahko izbere le en predmet s področja športa na šolsko leto.

Izjeme: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo in predložijo VLOGO ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnimi predmeti, se obrnite na razrednika. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

Kaj pomeni pojem NEOBVEZNI IZBIRNI predmet?

  • Zakaj NEOBVEZNI? – Ker ni nujno, da ga vsi učenci izberete. Učenci boste tovrsten predmet izbrali ali pa ne, odvisno od želja, interesov in potreb.
  • Če ga boste enkrat izbrali, je vaša dolžnost, da ga redno obiskujete celo šolsko leto, starši morajo izostanke opravičiti, predmet se ocenjuje in ocena se vpiše v spričevalo.
  • Izberete lahko največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

Kako IZBRATI obvezne in neobvezne izbirne predmete?

Vsi učenci, katerih starši imajo dostop do eAsistenta, tudi tisti z brezplačnim dostopom, boste lahko izbirne predmete izbrali (obvezne izbirne predmete razvrstili) preko eAsistenta za starše. Natančna navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo eAsistent, zavihek IZBIRNI POSTOPEK (zavihek bo viden šele z dnem omogočene izbire, 12. 5. 2021).

Učenci, katerih starši nimajo dostopa do eAsistenta, se obrnite na razrednike, ki vam bodo natisnili prijavnico z navodili.

Kdaj bo omogočena izbira?

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV BO POTEKAL OD 12. 5. 2021 DO 17. 5. 2021.

PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV PO POSAMEZNIH RAZREDIH

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Dostopnost