Izbirni predmeti

V šol. letu 2020/21 so učenci vključeni v naslednje izbirne predmete (11 obveznih izbirnih predmetov v 13 skupinah in 4 neobvezni izbirni predmeti v 5 skupinah):

IZBIRNI PREDMET MENTOR
Šport za zdravje Primož JELŠNIK
Izbrani šport odbojka Primož JELŠNIK
Likovno snovanje 1 Uroš POTOČNIK
Obdelava gradiv – les Nataša KRK
Likovno snovanje 2 Uroš POTOČNIK
Logika I, II Mateja TEVŽ SRČIČ
Sonce, Luna, Zemlja Mateja TEVŽ SRČIČ
Računalniška omrežja Jožica BEZOVNIK
Urejanje besedil Jožica BEZOVNIK
Literarni klub Petra LONČAR
Turistična vzgoja Petra LONČAR

IZBIRNI PREDMET

MENTOR

Šport – neobvezni IP

Primož JELŠNIK

Umetnost  neobvezni IP

Petra LONČAR

Računalništvo – neobvezni IP

Jožica BEZOVNIK

Angleščina – neobvezni IP

Žiga KRAJNC

 

Delo na daljavo

The gallery was not found.

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE