KARIERNA POT

POKLICNO SVETOVANJE

 • Je strokovno svetovanje pred izbiro poklica,
 • Posebno pri mladini ob zaključku osnovnega šolanja (in tudi kasneje).
 • S poklicnim svetovanjem poskušamo ob upoštevanju družbenih potreb posameznika usmeriti v poklicno dejavnost, ki najbolj ustreza njegovim interesom in sposobnostim.
 • Pri poklicnem svetovanju sodelujejo:
  • psiholog
  • pedagogi
  • socialni delavci
  • zdravniki
  • strokovnjaki

Poklicna orientacija

 

 • Načrtovanje poklicne poti je pomembna življenjska odločitev.
 • SISTEMATIČNO DELO v 8. in 9. razredu na področju poklicne orientacije, oziroma o tem, kam me bo vodila nadaljnja življenjska oz. izobraževalna pot, se začne že v 8. razredu, kjer je poudarek na delu s celotnim razredom, snov je zajeta širše. Individualno delo se izvaja v 9. razredu.
 • Tako že v 8 razredu govorimo o naslednjem:
 • ZBIRANJE INFORMACIJ (sosedje, prijatelji, zgibanke, zloženke…).
 • Računalniški program »KAM IN KAKO«, ki je nameščen v bivši Jakijevi hiši. Program Kam in Kako je namenjen odkrivanju poklicnih interesov in ga v Sloveniji uporablja več kot 150 osnovnih in srednjih šol. Program je bil razvit v Veliki Britaniji in je prirejen za slovenske razmere.
 • Baza programa vsebuje:
  • 470 opisov poklicev,
  • veščine, ki jih potrebuje nekdo za opravljanje poklica,
  • grafičen prikaz primernosti poklicev,
  • fotografije nekaterih fotografij in pogovori z ljudmi, ki posamezen poklic opravljajo,
  • splošne informacije o izobraževanju in zaposlovanju v Sloveniji, povezave na evropske spletne strani s področja zaposlovanja in izobraževanja,
  • koordinator in organizator računalniškega programa »Kam in Kako« je Zavod RS za zaposlovanje.
 • PRIROČNIK: Ko bom velik bom … z opisi poklicev po stopnji izobrazbe, glavnih značilnosti poklica ipd.
 • Uporabljamo dva obširna ZBORNIKA zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, imenovana »OPISI POKLICEV«
 • DAN ODPRTIH VRAT !!
 • INFORMATIVNI DAN !! (razlike med njima)
 • ZDRAVSTVENE INDIKACIJE (razne alergije ne dopuščajo zaposlovanja v določenih poklicih).
 • ŠOLSKE OCENE v šoli niso najbolj pomembne. Lahko pa pomenijo vse, če se učenec vpisuje v šolo, ki ima omejitve vpisa.
 • V takem primeru imajo prednost seveda tisti učenci, ki so v preteklosti več in bolje delali.
 • »O POKLICIH, MOJ POKLIC«, ki ima samo en cilj: pomagati na poti do pravega poklica.
 • V priročniku najdemo:
 • 640 poklicev,
 • 140 osebnih zgodb o pravem poklicu,
 • Poklici so pregledno urejeni v več skupin,
 • Predstavitve dopolnjujejo podatki o trajanju šolanja in možnosti zaposlitve,
 • Preglednice slovenskih srednješolskih, višješolskih in univerzitetnih programov,
 • Pregled poklicev ni omejen le na pri nas dostopne poklice, temveč vsebuje tudi tiste, za katere se lahko usposobite v drugih  državah Evropske unije.
 • Prav vsi strokovnjaki govorijo o pomembnosti svojih poklicev, ki jim v življenje prinašajo srečo in dostojanstvo. Posredi je seveda tudi zaslužek, vendar to ni glavna vzpodbuda za delo. Le-ta je strast !!, ki je potrebna za opravljanje dela in jih črpajo iz vedno novih izzivov, ki jih poklici od njih zahtevajo.

 

Dostopnost