KARIERNA POT

POKLICNO SVETOVANJE

 • Je strokovno svetovanje pred izbiro poklica,
 • Posebno pri mladini ob zaključku osnovnega šolanja (in tudi kasneje).
 • S poklicnim svetovanjem poskušamo ob upoštevanju družbenih potreb posameznika usmeriti v poklicno dejavnost, ki najbolj ustreza njegovim interesom in sposobnostim.
 • Pri poklicnem svetovanju sodelujejo:
  • psiholog
  • pedagogi
  • socialni delavci
  • zdravniki
  • strokovnjaki

Poklicna orientacija

 

 • Načrtovanje poklicne poti je pomembna življenjska odločitev.
 • SISTEMATIČNO DELO v 8. in 9. razredu na področju poklicne orientacije, oziroma o tem, kam me bo vodila nadaljnja življenjska oz. izobraževalna pot, se začne že v 8. razredu, kjer je poudarek na delu s celotnim razredom, snov je zajeta širše. Individualno delo se izvaja v 9. razredu.
 • Tako že v 8 razredu govorimo o naslednjem:
 • ZBIRANJE INFORMACIJ (sosedje, prijatelji, zgibanke, zloženke…).
 • Računalniški program »KAM IN KAKO«, ki je nameščen v bivši Jakijevi hiši. Program Kam in Kako je namenjen odkrivanju poklicnih interesov in ga v Sloveniji uporablja več kot 150 osnovnih in srednjih šol. Program je bil razvit v Veliki Britaniji in je prirejen za slovenske razmere.
 • Baza programa vsebuje:
  • 470 opisov poklicev,
  • veščine, ki jih potrebuje nekdo za opravljanje poklica,
  • grafičen prikaz primernosti poklicev,
  • fotografije nekaterih fotografij in pogovori z ljudmi, ki posamezen poklic opravljajo,
  • splošne informacije o izobraževanju in zaposlovanju v Sloveniji, povezave na evropske spletne strani s področja zaposlovanja in izobraževanja,
  • koordinator in organizator računalniškega programa »Kam in Kako« je Zavod RS za zaposlovanje.
 • PRIROČNIK: Ko bom velik bom … z opisi poklicev po stopnji izobrazbe, glavnih značilnosti poklica ipd.
 • Uporabljamo dva obširna ZBORNIKA zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, imenovana »OPISI POKLICEV«
 • DAN ODPRTIH VRAT !!
 • INFORMATIVNI DAN !! (razlike med njima)
 • ZDRAVSTVENE INDIKACIJE (razne alergije ne dopuščajo zaposlovanja v določenih poklicih).
 • ŠOLSKE OCENE v šoli niso najbolj pomembne. Lahko pa pomenijo vse, če se učenec vpisuje v šolo, ki ima omejitve vpisa.
 • V takem primeru imajo prednost seveda tisti učenci, ki so v preteklosti več in bolje delali.
 • »O POKLICIH, MOJ POKLIC«, ki ima samo en cilj: pomagati na poti do pravega poklica.
 • V priročniku najdemo:
 • 640 poklicev,
 • 140 osebnih zgodb o pravem poklicu,
 • Poklici so pregledno urejeni v več skupin,
 • Predstavitve dopolnjujejo podatki o trajanju šolanja in možnosti zaposlitve,
 • Preglednice slovenskih srednješolskih, višješolskih in univerzitetnih programov,
 • Pregled poklicev ni omejen le na pri nas dostopne poklice, temveč vsebuje tudi tiste, za katere se lahko usposobite v drugih  državah Evropske unije.
 • Prav vsi strokovnjaki govorijo o pomembnosti svojih poklicev, ki jim v življenje prinašajo srečo in dostojanstvo. Posredi je seveda tudi zaslužek, vendar to ni glavna vzpodbuda za delo. Le-ta je strast !!, ki je potrebna za opravljanje dela in jih črpajo iz vedno novih izzivov, ki jih poklici od njih zahtevajo.

 

Delo na daljavo

no images were found

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE