Podružnica Šmartno ob Dreti

V STARIH ČASIH SO SE OTROCI UČILI DOMA. Oče je učil sina loviti, ribariti, obdelovati zemljo, graditi domove in izdelovati ter popravljati razno orodje. Mati je učila hčerko kuhati, šivati, presti in tkati. Tako šolo so imeli naši pradedje in prababice.

Obvezna obiskovanje pouka v Sloveniji je bilo po zaslugi Marije Terezije uvedeno v letu 1774.
Nekaj najpomembnejših mejnikov POŠ Šmartno ob Dreti:
1872 – z odlokom ustanovili redno šolo
!872 – 1876 so učenci obiskovali zasilno šolo, v zasebnih prostorih
1876  – učenci so obiskovali enorazrednico v zasebnih prostorih
1879 – zgradili so šolo z dvema učilnicama in dvema učiteljiskima stanovanjema
(Povzetki iz šolske kronike, poslane Slovenskemu šolskemu muzeju)
1941 – pouk je potekal v trirazrednici.
6. aprila 1941 – šolo so zasedli Nemci. V šoli je bil tudi nemški vrtec.
18. septembra 1943 – nemški učitelji so se umaknili iz šole.
24. oktobra 1944 – Nemci so požgali šolo.
Do 6. decembra 1944 – partizanska šola v Rojtnovem štiblcu1945 – pouk je bil organiziran v gasilskem domu
1954 – dograjena nova šola s štirimi učilnicami in učiteljskimi stanovanji.
1958 – popolnoma dokončana šolska zgradba.
1964 – postane podružnica OŠ Fran Kocbek Gornji Grad
1983 – šolska stavba je obnovljena in dograjena (knjižnica, večnamenski prostor, kuhinja in vrtec)
1999 – šola postane podružnična šola OŠ Nazarje

Dostopnost