Šolski prevozi

Prihode učencev v šolo in odhode iz šole vršijo naslednji prevozniki:

  • NOMAGO CELJE,

  • PREVOZNIK RAJKO ŠKRUBEJ, s. p., prevoz s kombijem,
  • OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, šolski kombi.

NOMAGO CELJE opravlja prevoze z rednimi in izrednimi prevozi.

REDNI PREVOZ

RELACIJA URA
Redni prevoz Delce–Nazarje (odhod iz Delc) 6.45

 

RELACIJA URA
Redni prevoz Nazarje–Delce 12.10
Redni prevoz Nazarje–Delce 14.10
Redni prevoz Nazarje–Delce 14.30 in 15.20 (srednješolska linija)

POGODBENI PREVOZ

RELACIJA URA
Delce–Nazarje, odhod s postaje 7.55

 

RELACIJA URA
Nazarje–Delce, odhod iz postaje 13.10

 

PREVOZNIK ŠKRUBEJ RAJKO

Relacija: PRIHOVA

RELACIJA URA
Prihova–OŠ Nazarje 7.15 (odhod s postaje Prihova)
Prihova–OŠ Nazarje 8.00 (odhod s postaje Prihova)

 

RELACIJA URA
OŠ Nazarje–Prihova 13.15

 

Relacija: POTOK–KOKARJE–NAZARJE

RELACIJA URA
Potok–OŠ Nazarje 7.30
RELACIJA URA
OŠ Nazarje–Potok 13.30

 

Relacija: ROVT–ŠMARTNO

RELACIJA URA
Mali Rovt–POŠ Šmartno ob Dreti 6.55

 

RELACIJA URA
POŠ Šmartno ob Dreti–Rovt 14.20

 

Prevoznik OSNOVNA ŠOLA NAZARJE

Prihod v šolo:

RELACIJA URA
Dobrovlje–OŠ Nazarje 6.10
Čreta–OŠ Nazarje 6.40
Šmartno ob Dreti–OŠ Nazarje 8.00

Odhod iz šole domov:

RELACIJA URA
OŠ Nazarje–Dobrovlje 13.30
OŠ Nazarje–Čreta 14.30

 

 

Prihod v šolo:

RELACIJA URA
Veniše–POŠ Šmartno ob Dreti 7.15
Volog–POŠ Šmartno ob Dreti 7.35

Delo na daljavo

no images were found

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE